Lună: septembrie 2016

(şi povestea asta) începe(a) cam aşa

(şi povestea asta) începe(a) cam aşa / (practic / un început ca toate începuturile
în prima clipă / după prima privire / toate cuvintele uniforme
liniare / apoi rostite / apar într-un alt început / un glas monoton schimbă aşteptarea):
singurul bărbat din această descriptivă întâmplare / bărbat tânăr
devenit de curând atent / privea cum toate corăbiile i se scufundau / corăbiile
cu care plecase în acea fabuloasă călătorie / privea de sub palma făcută streaşină la ochi
cum se scufundau una câte una / corabie după corabie / până la ultima.

………….. / ……………… / ……….
…….. / ……………. ……
…….. ……….;
……….. / ………….. / …………….;
………. / ………….. / …………….. .

se mai întorcea / mai privea / ai zice că îl bântuie o tristeţe profundă / adâncă
o tristeţe cum rar se arată pe sub orizonturi / şopteşte cuvinte aspre în barbă
bâiguie ceva despre ţinuturi aride / unde vânătoarea se face de departe
multe cuvinte îi lunecă pe barbă / dacă nu eşti atent / lunecarea lor
se face într-o linişte mormântală.

am trecut strada / deodată m-am oprit / m-am răzgândit / şi când m-am întors
am zărit-o pe marta / – deşi lăsase capul în jos / am remarcat uriaşele bucăţi de hrană
îndesate în plase / grele / cubice.

am trecut strada / şi când am cotit / am zărit-o pe marta / pe partea cealaltă.

Reclame

era primăvară doar în amintirea ta

 

D.A.

1.
era primăvară doar  în amintirea  ta;

tabloul de lângă bibliotecă este uşor înclinat / îl îndrept
poate că acolo priveai tu uneori / în petecul acela de hârtie
pe care este crescută iarba / şi printre firele ei amintirile noastre
în tinereţea fără sfârşit / ca nişte garofiţe sălbatice;

în apropiere mnemosyne le aduna în buchete frumos legate
cu fâşii de piele / răsucite în două;

era primăvară doar  în amintirea  ta / afară gîndurile
noastre se priveau ca nişte oameni adevăraţi /se înserase
printre vitrine / doar în privirea ta mai alerga
o fetiţă rătăcită;

de peste râul târgului podul ducea în spate sute de amintiri
despre adolescenţi / sute de săruturi ascunse / ferite de aruncături
de ochi / indiscrete / unul dintre acestea este al tău
încă se mai aude strigătul ascuţit de adolescentă;

parcul de dedesubt  ţine în pantecele lui uriaşe toţi aceşti copii
superbi / care îşi întind palmele lor minuscule în palmele
propriilor părinţi / şi fiecare braţ poartă în vene acel sărut
furişat  cândva  / în gând / în imagine / în silabă;

uite / aici este linişte / pe deasupra

încă mai zboară două câte două
randunelele / parcă aşteaptă
fotografia definitivă;

şi parcă ţi se pare că auzi
şoapte la marginea visului  / ……………  ……
…………………  ……………  ……   ………………
……………  /  …………….;

(prin perdeaua albă / fiinţe magice desenează);

prin perdeaua albă / fiinţe magice
desenează umbre / în fiecare chip
se adună un cunoscut / în fiecare adiere
se adună un prieten / în fiecare lacrimă
se adună o iubire pierdută;

ţineam ascunsă fotografia cu podul de la Avignon / pe vremuri
marele prizonier  ofta / imi spunea  despre trecutele domniţe
„ceea ce vezi este rodul femeii / în toate anotimpurile
femeia îşi ţine ochii treji / îi ţine şi pe ai tăi treji
şi dacă pe mine n-o să mă crezi / atunci aşteaptă să-ţi pieptăni
barba albă a unei amintiri / strigată dintr-un oraş în altul!”;

2.
întorceam pagina / povestea era aceeaşi / acelaşi final se prefigura
aşteptam de parcă cineva schimbase personajele
şi altcineva se năştea printre amintirile  noastre;

haide mai aproape / atinge-mi umărul;

şi să lăsăm fiecare un porumbel
să vorbească pentru noi / pe limba lor
îşi vor povesti despre câmpurile înverzite şi străine
văzute în călătoriile iernii trecute / despre
chemările nedefinite  ale unei amintiri cristalizate
în zborurile dinaintea naşterii / despre
frumoasele îmbrăţişări din delta fierbinte;

totul porneşte de la cuvântul „crisalidă”;

ieri eram altcineva / îmi număram peisajele
de pe fotografii şi le aşezam cu grijă
printre filele poemelor / uneori te strigam
prin ferestre întredeschise / pe înserat;

alaltăieri nici nu îţi ştiam numele
îl zgâriam pe piatră să nu îl uit
amintirea era îngropată în propria amintire;

tăcut
ca un lup flămând care îţi adulmecă parfumul / spun:

(………………  /  …………………..  /  ……………….  ……….);

pe fereastră îl zăresc pe poştaş / cineva încă mai scrie
scrisori / cineva încă mai primeşte  scrisori  în oraşul acesta.

today.

tot ce pot să fac pentru tine este

 

1.
tot ce pot să fac pentru tine este să încerc să deschid la rând
fiecare uşă / nu din cauza ta sunt încuiate / va trebui să intri
să-ţi schimbi hainele / am să-ţi arăt o fotografie veche
cu piaţa universităţii / când a fost pusă pe o carte poştală
toţi scriau pe spate ultimul cuvânt „salutări!”.

tatăl tău te priveşte
de pe ferestră / oraşul e ud;
a plouat toată noaptea / tu ştii
că pe întuneric
străzile / se spală mai bine.
hai să mergem la casa de licitaţie
se vinde un tablou din perioada albă
a lui grigorescu.

apasă de opt ori aceeaşi clapă de pian / cu acelaşi interval
de timp.
deseară / umbra va fi deplină / se poate dansa.
pur şi simplu se poate dansa.

2.
finalul acestui poem este lipsit de culoare / undeva la
centrul unei pieţe / în faţa unei statui arhicunoscute
găseşti un tip tânăr care îţi poate face portretul
pentru o ţigară.

cerul e sfâşiat

 

 

cerul e sfâşiat
de un țipăt
ah / nu de un țipăt / ci
de o pasăre care trece
pe deasupra copacului;

…………… / ………… …………
fşşşşşşşşş / şşşşşş
………….. …… ………..;

chiar în momentul acesta
nu ştiu de ce
mă gândesc la minunatele
clipe / imaculate

când trăgeam spre vârf / după
mine / sania / noaptea
într-o linişte
ca într-un buzunar uriaş

doar pentru ca tu
să stai în spatele meu
şi să mă strângi în brațe
în timp ce înghițim strada

şi să îți simt pe spate
sânii tăi tari / înghețați
cu lapte cu tot;